Information från styrelsen, december 2018

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 18 december 2018, vill styrelsen
informera om följande:

Snö och vinter
Snön har kommit och det utlovas en vit jul i Stockholm. Styrelsen vill be alla boende
att hjälpa till med att hålla rent framför portarna och att sopa bort snö och grus från
trösklarna och att se till att ytterdörrarna går i lås. På så sätt får vi ett säkrare
boende och mindre risk för oönskade besök. Om det snöar, skotta gärna litet framför
porten också. Föreningen har visserligen en firma kontrakterad för snöröjning, men
de kan givetvis inte vara på alla platser samtidigt.

Jul
Julen står för dörren och vi får förhoppningsvis trevligt umgänge med familj och
vänner. Med julklapparna följer förpackningsmaterial, omslagspapper och snören.
Wellpapp och omslagspapper skall sorteras som pappersförpackning och lämnas
lämpligen i återvinningsstationen vid Djursjukhuset. Anslagen på väggen vid
sopkärlen ger vägledning och det finns också på stockholmvattenochavfall.se (sök
där på ”sortera dina sopor”.

Brandskydd
En nästan alltid återkommande punkt är brandskydd. Styrelsen är skyldig att aktivt
arbeta med brandskyddet och i det arbetet ingår att se till att det inte förvaras saker
i trapphus och förrådsgångar (och andra passager). Just nu har styrelsen funnit en
mängd ”bråte” i källargången, LV4. Detta är inte tillåtet. När styrelsen finner otillåtet
förvarat material så markerar vi det med en lapp som anger att detta inte är tillåten
förvaring.

Levande ljus
Levande ljus är trevligt, men lämna dem inte utan bevakning och glöm inte att släcka
dem. En grundregel är att den som tänder ett levande ljus svarar för att ljuset
bevakas och släcks. Vi vill också varna för sk. värmeljus – beroende på kvalitet och
förhållanden kan de övertända, dvs att det brinner från hela ljuset med en väldigt
stor låga. Detta har skribenten själv upplevt för ett antal år sedan. Än har vi inte
haft något tillbud i vår förening (som styrelsen känner till) och vi vill givetvis inte ha
det heller, för allas trevnad.

God jul och gott nytt år!
Med dessa ord och med ett vitt Stockholm vill styrelsen önska alla boende en god jul
och gott nytt år!

Kommande händelser
22 januari och 19 februari – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma