Information från styrelsen, Januari 2019

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 22 januari 2019, vill styrelsen
informera om följande:

Barnvagnar och cyklar
Vi har kombinerade barnvagns- och cykelrum i alla tre husen. Styrelsen vill upplysa
om att gången mellan de två dörrarna i varje sådant rum måste vara fri. Gången
utgör en utrymningsväg, och kravet bottnar i ett myndighetskrav som vi måste följa.
Styrelsen ber alla boende att respektera detta.

Styrelsen har också för avsikt att under vintern och våren genomföra en rensning i
dessa rum, så att de inte blir överbelamrade. Mer information kommer.
För att underlätta möjligheten att förvara barnvagnar tillåts två barnvagnar i
förrådsgången i Ljusnevägen 2, längst in på höger sida. Det är bara i den
förrådsgången det är tillåtet, max två barnvagnar och längst in. Anslag finns uppsatt.

Vinter, snö, sand och snöröjning
På Ljusnevägen snöröjs trottoaren på motsatta sidan (den sida som har
gatubelysning) av staden. ”Vår” trottoar snöröjs inte. Styrelsen konstaterar att det är
så staden gör och vi får anpassa oss efter dettta. Föreningen har bett vår
snöröjningsfirma att skotta och halkbekämpa från ytterdörrarna och fram till gatan,
alltså även över ”vår” trottoar, detta som en hjälp till oss boende.
Vår snöröjningsfirma kan omöjligen vara här precis alltid, även om vår uppfattning är
att de gör ett bra jobb. Vi ber er boende att, om det behövs, hjälpa till med lite
snöskottning eller sopning, så att portarna lättare går i lås.
Vi ber er också det självklara, att när ni passerar ut eller in, se till att porten också
går i lås. Vid behov sopa ur dörrtröskeln från sand och snö.
På gatan är det städdag måndagar från kl 08. Vi ber er som parkerar där att
respektera detta, för att underlätta parkering och för att underlätta för stadens
snöröjare.

Brandskydd
Vid senaste styrelsemötet såg det bra ut, med ett undantag, i de allmänna
utrymmena: det stod en barnvagn mitt i gången i barnvagns+cykelrummet i 2:an,
där det skall vara fri passage. Styrelsen hoppas det var en engångsföreteelse.

Kommande händelser
19 februari – styrelsemöte
15 maj 2019 – ordinarie föreningsstämma