Information från styrelsen, april 2020

Från det senaste styrelsemötet, den 25 mars 2020, vill styrelsen informera om följande:

Ny styrelse

På årsmötet valdes en ny styrelse och vår avgående ordförande tackades av. Nya i styrelsen är Jarl Moritz och Johan Ehn (båda ordinarie). Vid det konstituerande styrelsemötet bestämdes att Kristiina Jansson är ordförande och svarar för ekonomi, Jarl är vice ordförande och fastighetsansvarig, Johan Ehn fick rollen för IT och information. Övriga i styrelsen kvarstår som tidigare.

Hustomte

Jarl Moritz, som till vardags kallas Jalle, har också åtagit sig att vara hustomte och kommer att hjälpa till med fastighetssysslor på ungefär samma sätt som vår tidigare ordförande Rolf gjorde.

Ingen städdag, men städa ändå!

Vi har beslutat att ställa in föreningsdagen den 18 april. Vi uppmanar er som vill hjälpa till att fixa ordning inför sommaren ändå att kontakta Britt-Marie Skog. Britt-Marie når vi på telefon 070-7143431 eller e-post: britt-marie.skog@telia.com. Tanken är att vi ska få sysslorna genomförda, men att det sprids ut på flera dagar och kvällar, på tidpunkt som passar just dig.

Nu på våren kommer parkeringsplatserna att sopas, detta kommer att anslås i portarna. Vi ber er som har p-plats eller carport att sopa rent på den egna platsen strax innan de allmänna p-platserna ska städas, så får vi rent där också på enklaste sätt.

Tilluftfiltren behöver dammsugas

Under en del element i lägenheterna sitter ett tilluftdon. Vid dessa tas uteluft in i lägenheten via ett dammfilter, luften strömmar sedan upp genom elementet innan den kommer in i lägenheten. Filtren i tilluftdonen behöver dammsugas då och då. Det är enkelt att göra, man drar ut filterkassetten vågrätt och så är filtret åtkomligt.

Sandlådan är inte garanterat bakteriefri

Det gäller sandlådan uppe på bergsknallen – styrelsen funderar på om sandlådan ska tas bort för att eventuellt ersättas med något annat som roar barnen. Skälet är att sanden måste bytas regelbundet och trots det kan vi inte garantera att sanden är bakteriefri. Styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter i denna fråga, särskilt från våra barnfamiljer. Något beslut är inte fattat.

Kommande händelser

Vid behov – styrelsemöte via Skype.