Information från styrelsen, sept-okt

Från senaste styrelsemötet, den 30 september, vill styrelsen informera om följande:

P-platser, utomhus och i carport
För närvarande har vi p-platser lediga, både ”vanliga” och i carport. Maila till styrelsen eller lägg en lapp i föreningens brevlåda (i port 4) om du är intresserad. Plats i carport kostar 450 kr per månad, en p-plats 250 kr. Till varje plats finns motorvärmaruttag. Om det behövs, upprättas en kölista, men just nu kan du få din p-plats utan väntetid.

Smörj låset! I lägenhetens ytterdörr.
I en lägenhet har ytterdörren gått i baklås. Det var låsmekanismen som kärvat och slitits ut. Tillkallad låssmed fick skära av dörrens låshakar.  Underhållsansvaret för lägenhetsdörren åligger den enskilde medlemmen (förutom målning av dörrens utsida). Styrelsen uppmanar därför alla att smörja låsmekanismen (inklusive låshakarna). Använd låsolja, som du köper hos en låssmed.

Trappbelysningen
Denna är nu, som ni säkert noterat, omkopplad så att grundbelysningen är tänd när det är mörkt ute, dvs samtidigt med utomhusbelysningen. Med tryckknapparna kan man tända den övriga belysningen i trappen under en kortare tid. I hus 2 slog åskan sönder reläerna som styr den automatiska belysningen, efter felsökning och detektivarbete för att finna rätt reläer, har vi bytt ut de trasiga och belysningen ska nu fungera som avsett.

Medlemsinformation 2011-04-04

Brandskydd
Ljusnevägen 2: Bildäck i förrådsgången.
Ljusnevägen 4: Ingen anmärkning.
Ljusnevägen 6: Ingen anmärkning.

Garantiåtgärder
Fel i lägenheter som skall åtgärdas som garantiärenden skall snarast anmälas till SKANSKA Nya Hem.

Fixardag
Vårens ”fixardag” blir lördagen den 7 maj.

Carportplats
Carportplats nummer 10 är ledig för överlåtelse.

Årsredovisning
Årsredovisning har distribuerats. Har Du inte fått Årsredovisning 2010; Kontakta styrelsen!