Medlemsinformation 2011-04-04

Brandskydd
Ljusnevägen 2: Bildäck i förrådsgången.
Ljusnevägen 4: Ingen anmärkning.
Ljusnevägen 6: Ingen anmärkning.

Garantiåtgärder
Fel i lägenheter som skall åtgärdas som garantiärenden skall snarast anmälas till SKANSKA Nya Hem.

Fixardag
Vårens ”fixardag” blir lördagen den 7 maj.

Carportplats
Carportplats nummer 10 är ledig för överlåtelse.

Årsredovisning
Årsredovisning har distribuerats. Har Du inte fått Årsredovisning 2010; Kontakta styrelsen!