Information från styrelsen, okt-nov

Från senaste styrelsemötet, den 27 oktober, vill styrelsen informera om följande:

Månadsavgiften måste betalas i tid!
Det är viktigt att månadsavgiften betalas i tid. Om den inte betalas i tid skapar det merarbete och i sämsta fall också ekonomiska problem för föreningen. Vi vill därför påminna om föreningens stadgar §7, där det anges att månadsavgiften skall betalas i förskott senast sista vardagen före månadsskiftet. Det är varje medlems skyldighet att tillse att månadsavgiften betalas i tid, detta oavsett om inbetalningskort distribuerats eller inte.

Brandskydd
Styrelsen vill återigen påminna om att det inte är tillåtet att förvara egendom i föreningens allmänna utrymmen, såsom trapphus men även i förrådsgångarna (undantaget givetvis cyklar och barnvagnar i de härför avsedda cykel- och barnvagnsrummen).  Förutom av trivselskäl, så är det viktigt att dessa utrymmen hålls fria för att både underlätta städning men (på sitt sätt viktigast) ur ett brandskydds- och räddningsperspektiv.

Oönskad målning på våra hus
Ibland upptäcker vi att andra har målat på våra hus. Om du upptäcker detta, meddela omgående styrelsen. Tag gärna ett kort (om du har möjlighet) och bifoga e-posten. Styrelsen fotograferar den oönskade målningen och genomför därefter polisanmälan samt beställer sanering.

Medlemsinformation 2011-08-10

Lås och inbrottsskydd

Förstärkt lås och inbrottsskydd är nu klart och på plats. Viktigast av allt:
SE TILL ATT DÖRREN DU JUST GÅTT IGENOM VERKLIGEN ÄR LÅST!

Garantibesiktning

Som meddelats från SKANSKA sker garantibesiktning av lägenheter enligt följande:

2011-09-07 Ljusnevägen 2
2011-09-08 Ljusnevägen 4
2011-09-09 Ljusnevägen 6

Besiktning startar respektive dag 08.00 och börjar högst upp i huset.
31:a augusti är sista dag att anmäla garantiärenden till SKANSKA. Anmäl gärna via
mejl till SKANSKA Nya Hem Kundtjänst; nyahem.kundtjanst@skanska.se.

Skicka en kopia av anmälan till styrelse@brfnorrafriheten.se!

DET SOM INTE ANMÄLTS TILL SKANSKA OMFATTAS INTE AV BESIKTNINGEN!

Du kan även anmäla ärenden som gäller mark och fastigheter. Som sagt;
En kopia av Din anmälan till SKANSKA till styrelsen. Viktigt!

Brandskydd

Inget får förvaras under eller nedanför balkonger.

Medlemsinformation 2011-04-04

Brandskydd
Ljusnevägen 2: Bildäck i förrådsgången.
Ljusnevägen 4: Ingen anmärkning.
Ljusnevägen 6: Ingen anmärkning.

Garantiåtgärder
Fel i lägenheter som skall åtgärdas som garantiärenden skall snarast anmälas till SKANSKA Nya Hem.

Fixardag
Vårens ”fixardag” blir lördagen den 7 maj.

Carportplats
Carportplats nummer 10 är ledig för överlåtelse.

Årsredovisning
Årsredovisning har distribuerats. Har Du inte fått Årsredovisning 2010; Kontakta styrelsen!

Medlemsinformation 2011-02-28

Avgiftshöjning
Vinter 2010-2011 har lett fram till en budgetrevision. Kostnader för snöröjning, fjärrvärme och el har ökat på ett sätt som inte kunnat förutses. På styrelsemöte 2011-02-23 beslutades om en reviderad budget baserad på en avgiftshöjning med 6 % från 2011-07-01.

Brandskydd
Ljusnevägen 2: Utan anmärkning
Ljusnevägen 4: Motorfordon i cykelrum
Ljusnevägen 6: Utan anmärkning