Information från styrelsen, okt-nov

Från senaste styrelsemötet, den 27 oktober, vill styrelsen informera om följande:

Månadsavgiften måste betalas i tid!
Det är viktigt att månadsavgiften betalas i tid. Om den inte betalas i tid skapar det merarbete och i sämsta fall också ekonomiska problem för föreningen. Vi vill därför påminna om föreningens stadgar §7, där det anges att månadsavgiften skall betalas i förskott senast sista vardagen före månadsskiftet. Det är varje medlems skyldighet att tillse att månadsavgiften betalas i tid, detta oavsett om inbetalningskort distribuerats eller inte.

Brandskydd
Styrelsen vill återigen påminna om att det inte är tillåtet att förvara egendom i föreningens allmänna utrymmen, såsom trapphus men även i förrådsgångarna (undantaget givetvis cyklar och barnvagnar i de härför avsedda cykel- och barnvagnsrummen).  Förutom av trivselskäl, så är det viktigt att dessa utrymmen hålls fria för att både underlätta städning men (på sitt sätt viktigast) ur ett brandskydds- och räddningsperspektiv.

Oönskad målning på våra hus
Ibland upptäcker vi att andra har målat på våra hus. Om du upptäcker detta, meddela omgående styrelsen. Tag gärna ett kort (om du har möjlighet) och bifoga e-posten. Styrelsen fotograferar den oönskade målningen och genomför därefter polisanmälan samt beställer sanering.