Information från styrelsen, nov-dec

Från senaste styrelsemötet, den 18 november, vill styrelsen informera om följande:

Lucia – dag för glöggmingel
Traditionsenligt ordnar föreningen glöggmingel i 4:ans port i anslutning till Luciahelgen. Exakt datum är inte fastställt än men kommer att anslås i portarna så snart som möjligt. Välkomna att mingla med både kända och okända grannar.

Avskrivning av föreningens fastigheter
Avskrivning är en bokföringsmässig värdeminskning av föreningens fastigheter. Enligt Bokföringsnämnden är det inte längre tillåtet att använda progressiva avskrivningar, vilket vi hittills har gjort enligt föreningens ekonomiska plan. Progressiva avskrivningar är låga inledningsvis och ökas med tiden. Vår revisor har meddelat att han kommer att godkänna en avskrivningsplan på högst 100 år, vilket utgör en kostnad på 866 000 kr per år. Det innebär dock inte automatiskt att avgifterna måste höjas, eftersom posten inte påverkar likviditet. Exakta regler för avskrivningarna och hur dessa skall hanteras i bokföringen är inte fastställda, det beräknas komma sådana under nästa år. Hur som helst blir det ett bokföringsmässigt underskott i årets bokslut.

I en bostadsrättsförening är det viktigt att säkra att föreningen har ekonomiska medel för att långsiktigt underhålla fastigheterna. Detta måste speglas i månads-avgiften så att dagens boende betalar för sitt slitage. Därför måste vi höja avsätt-ningar till underhållsfond för att motsvara underhållsplan. Huruvida detta tvingar styrelsen att höja månadsavgifterna eller inte, återkommer vi till efter december månads styrelsemöte.

Entrémattor
På prov ligger det en entrématta i varje port för att binda smuts. Beslut om dessa skall fattas på styrelsemötet i december. Styrelsen vill ha din åsikt om entrémattorna. Är de bra eller ska vi inte ha sådana. Du som vill – meddela styrelsen din åsikt.