Information från styrelsen, dec-jan

Från senaste styrelsemötet, den 12 december 2014, vill styrelsen informera om följande:

Budget 2015
Styrelsen arbetar med en budget för 2015. Intäkter och utgifter ser ut att balansera varandra men styrelsen undersöker trots detta om det är skäl att höja avgifterna litet för att inte behöva höja så mycket i ett senare skede, när tomträttsavgäld, räntor och elpriser förändras.

Nya portkoder
Det är snart dags att ändra portkoderna. På sedvanligt sätt kommer en liten infolapp om detta i var och ens brevlåda några dagar innan de träder i kraft.

SBC upphör som förvaltare
Föreningen har haft SBC som teknisk förvaltare, detta upphör vid årsskiftet. Föreningen avser att teckna avtal med annan part för teknisk förvaltning av våra fastigheter, info kommer så snart detta är genomfört.

P-platser, utomhus och i carport
Föreningen har några p-platser, både utomhus och i carport, som inte är uthyrda. Är du intresserad att hyra en av dem, kontakta styrelsen. Vi har informerat om detta tidigare men det är fortfarande några platser som inte är uthyrda vilket leder till ett inkomstbortfall för föreningen. Styrelsen avser därför att, om möjligt, hyra ut dessa externt, dvs till personer som är icke boende i föreningen. Ett sådant hyresavtal har en bindningstid varför en uthyrd plats inte kan återgå till föreningens eget behov förrän avtalet sagts upp och löpt ut på avtalat sätt. Om du som medlem i föreningen överväger att hyra en p-plats – kontakta styrelsen så snart som möjligt.

Entremattor i portarna
Styrelsen har beslutat att fortsätta med entremattor i portarna. Den samlade bedömningen har varit att dessa ökar trivseln och minskar nedsmutsningen inomhus. Upplysningsvis – vid städning i portarna skall mattorna inte dammsugas eftersom mattorna skall bytas ut var 14:e dag (vintertid) för tvättning vilket inkluderar det grus som samlats i mattorna.