Mark– och Utemiljögruppen

Mark– och Utemiljögruppen, kallad MoU, är en arbetsgrupp bestående av medlemmar i föreningen som aktivt vill bidra till att utemiljön kring våra hus vårdas.

Främst innebär det att rabatterna rensas, buskar beskärs, omplanteringar görs. Trädgårdskomposten har MoU-gruppen tagit initiativ till. Den grävs om ett par gånger per år i samband med fixardagarna vår och höst. Gräsmattorna mellan husen klipps med grästrimmer. Grusgångarna rensas.

Arbetsgruppen planerar tillsammans med styrelsen vad som ska göras på fixardagarna. I höstas prioriterades t ex att lägga grus på gångarna och förbättra en av gräsmattorna.

MoU-gruppen har kontakt med en trädgårdsfirma, där en trädgårdsmästare har kommit och gett råd om skötsel, plantering, jordförbättring mm. Denna firma kommer också att vara behjälplig med beskärning av de två träd som växer nära husen.

MoU-gruppen har fn sju medlemmar, 2-3 stycken i varje hus, som dels gör en del arbete tillsammans, men också i huvudsak rensar och sköter om rabatterna utanför det egna huset.

Gruppen träffas vid behov, ungefär 2-3 gånger på vår och höst och planerar arbetet.

Samordnare i gruppen är f n  Britt-Marie Skog, Ljusnevägen 4.

Välkommen med i gruppen, det behövs flera medlemmar!

Kontakta britt-marie.skog@telia.com

← Tillbaka till Information A-Ö