Tekniskt underhåll

Från den 1:a januari 2015 har avtal tecknats med Driftia Förvaltning AB,  för tekniskt underhåll av den utrustning som ingår för värme–vatten–ventilation. I avtalet ingår att föreningen är ansluten till Driftias jourverksamhet för fel som inträffar efter ordinarie arbetstid. Medlem kan även få hantverkshjälp av olika slag som man själv bekostar.

Kontakt Driftia:  Kundtjänst 08-744 44 33   e-post info@driftia.se  Jour 08-744 09 50.

← Tillbaka till Information A-Ö