Information från styrelsen, jan-feb

Efter senaste styrelsemötet, den 20 januari 2015, vill styrelsen informera om följande:

Ny teknisk förvaltare
Föreningen har tecknat avtal rörande teknisk förvaltning av våra fastigheter med Driftia. Detta trädde i kraft vid nyåret. Driftia har redan tidigare skött om fastigheterna, via SBC, men nu har de avtal direkt med föreningen.

OVK i vår
OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och är något vi är skyldiga att genomföra regelbundet. Föreningen avser att göra detta i vår, sannolikt mars eller april månad. Detta kommer att aviseras genom att alla får en lapp i brevlådan i god tid innan det är dags. Om det är någon som planerar att vara bortrest en längre tid i vår, kontakta om möjligt styrelsen för samråd om hur vi kan få tillträde för att genomföra OVK. Föreningen drabbas av extrakostnader om vi inte kan genomföra OVK i hela föreningen vid ett och samma tillfälle.

TV-problematiken under julhelgen
Under julhelgen och några dagar därefter var det problem med att se på TV. Vi har nu fått besked att problemet låg hos Ownit. De kommer att kompensera föreningen för detta. I april kommer det en kreditering om 94 kr redovisat på månadsavi.

Brandskydd
Det är inte tillåtet att förvara saker i portar och andra gemensamma utrymmen, förutom cyklar och barnvagnar i de särskilda cykel/barnvagnsrummen. Vi noterar att det står både en barnvagn och en snöracer i 2:an (gällde den 20 januari). Barnvagnen får förvaras i cykel/barnvagnsförrådet, i övrigt hänvisas till lägenhetsförråd och/eller lägenheten. Anledningen är att inte hindra räddningstjänsten och oss själva om olyckan skulle vara framme. Det är också viktigt att minska mängden brännbart material så långt som möjligt i trapphusen som är vår primära utrymningsväg.

Infoblad från Bolanders o Trygg-Hansa
Från vår försäkringsmäklare och försäkringsbolag har vi fått en allmän information, som delades ut i brevlådorna i början av februari. Informationen avser dels att beskriva huvudprinciperna för bostadsrättshavarens respektive föreningen ansvar vid skador, dels hur man som bostadsrättsägare kan minska risken för skador i lägenheten.