Medlemsinformation 2011-08-10

Lås och inbrottsskydd

Förstärkt lås och inbrottsskydd är nu klart och på plats. Viktigast av allt:
SE TILL ATT DÖRREN DU JUST GÅTT IGENOM VERKLIGEN ÄR LÅST!

Garantibesiktning

Som meddelats från SKANSKA sker garantibesiktning av lägenheter enligt följande:

2011-09-07 Ljusnevägen 2
2011-09-08 Ljusnevägen 4
2011-09-09 Ljusnevägen 6

Besiktning startar respektive dag 08.00 och börjar högst upp i huset.
31:a augusti är sista dag att anmäla garantiärenden till SKANSKA. Anmäl gärna via
mejl till SKANSKA Nya Hem Kundtjänst; nyahem.kundtjanst@skanska.se.

Skicka en kopia av anmälan till styrelse@brfnorrafriheten.se!

DET SOM INTE ANMÄLTS TILL SKANSKA OMFATTAS INTE AV BESIKTNINGEN!

Du kan även anmäla ärenden som gäller mark och fastigheter. Som sagt;
En kopia av Din anmälan till SKANSKA till styrelsen. Viktigt!

Brandskydd

Inget får förvaras under eller nedanför balkonger.