Medlemsinfo 2012-02-19

SBC – FÖR MEDLEMMAR

Logga in på https://www.sbc.se/Bostadsrattsorganisationen/For-medlemmar/

Användarnamn: Brf Norra Friheten (skilj på stora och små bokstäver!)
Lösenord: Finns på anslagstavlan i entrén!

På SBC’s medlemssidor finns (bland annat) faktabank om bostadsrätt och information om olika medlemsförmåner. En medlemsförmån är de ramavtal som SBC tecknat med olika serviceföretag.

 

BIDRA MED SORTERING AV AVFALL

I föreningens avfallsrum i respektive fastighet går det nu att sortera matavfall, hushållsavfall samt papper och papp. Om man till detta lägger möjligheten att ta glas, metall och plast till återvinningsstationen mitt emot Djursjukhuset, så går det att komma ner i volym på avfall i föreningen och då också kostnad för avfallshämtning.

VIKTIGT! Att sortera rätt och att väl försluta påsar med mat- och hushållsavfall!

 

AVGIFT BREDBAND

Avgiften för bredband kommer från den 1:a april att höjas med 7:-/månad till
197:-/månad och lägenhet.

 

SERVICE – ONSDAG 29:E FEBRUARI

Service på maskinerna i tvättstugan. Förutom service och underhåll kommer tvättmaskinerna att få en ljuddämpningsanordning monterad och torktumlaren gummiklossar så den inte står direkt på golvet. Inga tvätt-tider kan bokas denna förmiddag.

 

EFTERBESIKTNING – TORSDAG 1:A MARS

Efterbesiktning av lägenheter och allmänna utrymmen. Har Du synpunkter och frågor;

Kontakta SKANSKA Nya Hem och Fatima Liljekvist:
Fatima Liljekvist
Telefon direkt: 010 448 18 17
fatima.liljekvist@skanska.se

Skicka gärna en kopia av mejl till SKANSKA till styrelse@brfnorrafriheten.se .

 

MOTIONER – ONSDAG 14:E MARS

Motioner till föreningsstämman den 25:e april skall vara inlämnade till styrelsen senast onsdagen den 14:e mars. Antingen i ett kuvert lagt i föreningens postlåda Ljusnevägen 4 eller som mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se .

Medlemsinformation 2011-11-20

Vänligen respektera: 

Inga hundar eller andra pälsdjur i tvättstugan!

Kompost

Styrelsen uppdrar åt Trädgårdskompostgruppen att gå vidare genom att göra en intresseanmälan till
Trafikkontoret, Stockholms Stad, för att inhämta mer information om matavfallsinsamling, volymer
och prisbild för att på sikt ev. sluta avtal om hämtning av matavfall. Gruppen ska även ta fram förslag
på information att delge medlemmarna i föreningen samt förslag på datum när informationen bör
lämnas.

Hämtning papper

Hämtning av papper sker nu en gång per månad. Om kärlen blir fulla finns möjlighet att lägga papper
och papp i behållare vid återvinningsstationen mittemot Djursjukhuset.

Veterankraft

Veterankraft kommer nu varannan vecka för allmän fastighetskötsel.

Garantiåtgärder

Protokoll och anteckningar om vad som skall åtgärdas, och det som SKANSKA anser vara klart, finns
på:
www.brfnorrafriheten.se/foreningen/protokoll/garantibesiktning

Den här platsen på hemsidan uppdateras efterhand som det kommer ny information!
Lösenordet har Du fått i Ditt postfack.

Frågor kring eller synpunkter på SKANSKA’s arbete med att åtgärda garantipunkter?

Kontakta SKANSKA Nya Hem Kundtjänst

Telefon: 020-310 310
Öppettider: helgfri mån-fre 08.30 – 17.00

Eller e-post till Fatima Liljekvist fatima.liljekvist@skanska.se
Sänd gärna en kopia av mejlet till styrelse@brfnorrafriheten.se

Garantirelaterade åtgärder från SKANSKA

Ljusnevägen 2  Vecka 43 8-16
Ljusnevägen 4  Vecka 44 8-16
Ljusnevägen 6  Vecka 45 8-16

Protokoll och anteckningar om vad som skall åtgärdas, och det som SKANSKA anser vara klart, finns på:

www.brfnorrafriheten.se/foreningen/protokoll/garantibesiktning
Sidan uppdateras efterhand som det kommer ny information!

Lösenordet har Du fått i Ditt postfack.

Frågor eller synpunkter på SKANSKA´s arbete med att åtgärda garantipunkter?

Kontakta SKANSKA Nya Hem Kundtjänst
Telefon: 020-310 310
Öppettider: helgfri mån-fre 08.30 – 17.00
Eller e-post till Fatima Liljekvist fatima.liljekvist@skanska.se
Sänd gärna en kopia av mejlet till styrelse@brfnorrafriheten.se

Medlemsinformation 2011-08-10

Lås och inbrottsskydd

Förstärkt lås och inbrottsskydd är nu klart och på plats. Viktigast av allt:
SE TILL ATT DÖRREN DU JUST GÅTT IGENOM VERKLIGEN ÄR LÅST!

Garantibesiktning

Som meddelats från SKANSKA sker garantibesiktning av lägenheter enligt följande:

2011-09-07 Ljusnevägen 2
2011-09-08 Ljusnevägen 4
2011-09-09 Ljusnevägen 6

Besiktning startar respektive dag 08.00 och börjar högst upp i huset.
31:a augusti är sista dag att anmäla garantiärenden till SKANSKA. Anmäl gärna via
mejl till SKANSKA Nya Hem Kundtjänst; nyahem.kundtjanst@skanska.se.

Skicka en kopia av anmälan till styrelse@brfnorrafriheten.se!

DET SOM INTE ANMÄLTS TILL SKANSKA OMFATTAS INTE AV BESIKTNINGEN!

Du kan även anmäla ärenden som gäller mark och fastigheter. Som sagt;
En kopia av Din anmälan till SKANSKA till styrelsen. Viktigt!

Brandskydd

Inget får förvaras under eller nedanför balkonger.

Vem kontaktar man om vad?

SKANSKA
Fel på det som borättshavaren ansvarar för i lägenheten (Som exempel: spis, kylskåp, badrum, kakel, golv). Anmäls till SKANSKA Nya Hem / Kundtjänst 020 – 310 310 eller nyahem.kundtjanst@skanska.se

BRF Norra Friheten
Det som föreningen ansvarar för (Som exempel: gemensamma utrymmen, tvättstuga, hissar, el, vatten, ventilation, skadedjur i lägenhet eller fastighet, snöröjning från fastighet till trottoar samt parkeringsplatser). Anmäls till BRF Norra Friheten / Styrelsen styrelse@brfnorrafriheten.se eller Meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4

SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum
Felanmälan driftfrågor (som exempel: vatten, värme, ventilation) anmäls till SBC vardagar mellan kl. 07.00 och kl. 21.00 på telefon 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

DRIFTIA-Jourtjänst
Akuta driftstörningar i fastighet efter kl. 16.00 samt helger (som exempel: glasskada i trapphus/entré, stopp i distribution av vatten) anmäls till DRIFTIA-Jourtjänst, tel: 08 – 744 09 50.

Stockholms Stad
Det som Stockholms Stad ansvarar för (Som exempel: snöröjning av trottoar och gata, hämtning av hushållsavfall, felparkerade bilar, gatubelysning). Anmäls till Stockholms Stad 08 – 651 00 00 eller www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg1/Felanmalan/

SOS Alarm
Allvarlig händelse vid egendomsskada och/eller personskada (Som exempel: brand). Anmäls till SOS Alarm 112