Medlemsinformation 2011-11-20

Vänligen respektera: 

Inga hundar eller andra pälsdjur i tvättstugan!

Kompost

Styrelsen uppdrar åt Trädgårdskompostgruppen att gå vidare genom att göra en intresseanmälan till
Trafikkontoret, Stockholms Stad, för att inhämta mer information om matavfallsinsamling, volymer
och prisbild för att på sikt ev. sluta avtal om hämtning av matavfall. Gruppen ska även ta fram förslag
på information att delge medlemmarna i föreningen samt förslag på datum när informationen bör
lämnas.

Hämtning papper

Hämtning av papper sker nu en gång per månad. Om kärlen blir fulla finns möjlighet att lägga papper
och papp i behållare vid återvinningsstationen mittemot Djursjukhuset.

Veterankraft

Veterankraft kommer nu varannan vecka för allmän fastighetskötsel.

Garantiåtgärder

Protokoll och anteckningar om vad som skall åtgärdas, och det som SKANSKA anser vara klart, finns
på:
www.brfnorrafriheten.se/foreningen/protokoll/garantibesiktning

Den här platsen på hemsidan uppdateras efterhand som det kommer ny information!
Lösenordet har Du fått i Ditt postfack.

Frågor kring eller synpunkter på SKANSKA’s arbete med att åtgärda garantipunkter?

Kontakta SKANSKA Nya Hem Kundtjänst

Telefon: 020-310 310
Öppettider: helgfri mån-fre 08.30 – 17.00

Eller e-post till Fatima Liljekvist fatima.liljekvist@skanska.se
Sänd gärna en kopia av mejlet till styrelse@brfnorrafriheten.se