Vem kontaktar man om vad?

SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum: Felanmälan driftfrågor (Som exempel: vatten, värme, ventilation) Anmäls till SBC vardagar mellan 07.00 och 21.00 på telefon 0771 – 722 722 eller kundtjänst@sbc.se

DRIFTIA – Jourtjänst: Akuta ärenden efter 16.00 samt helger; 08 – 744 09 50

Stockholms Stad: Det som Stockholms Stad ansvarar för (Som exempel: skadegörelse och klotter, trottoar och gata, hämtning av hushållsavfall, felparkerade bilar, gatubelysning). Anmäls till Stockholms Stad 08 – 651 00 00 eller http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg1/Felanmalan/

SOS Alarm: Allvarlig händelse vid egendomsskada och/eller personskada (Som exempel: brand).

Anmäls till SOS Alarm 112

BRF Norra Friheten: Du når BRF Norra Friheten och Styrelsen med mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se eller med meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4