Andrahandsuthyrning

För att hyra ut lägenhet i andra hand måste alltid föreningen ge sitt tillstånd. Vid uthyrning av en del av lägenheten, till exempel ett rum till en inneboende, behövs inte tillstånd från föreningen så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Uthyrning i andra hand, utan tillstånd från föreningen, kan resultera i att andrahandshyresgästen måste flytta omgående.

Begär tillstånd i så god tid som möjligt. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla skäl för andrahandsuthyrningen och avsedd uthyrningstid. Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte och svar lämnas skriftligen. Tänk på att handläggningstiden är upp till ca 6 veckor då styrelsemötena är ungefär var 5:e – 6:e vecka.

Godkänt tillstånd för andrahandsuthyrning gäller för maximalt 12 månader, varefter ny ansökan måste göras. Tänk på att det är borättshavaren som har det yttersta ansvaret för bostaden och ansvarar för att avgifter betalas i tid och att andrahandshyresgästen är skötsam.

Kontrollera de juridiska aspekterna, såsom rättigheter och skyldigheter för andrahandsuthyrning, noggrant. Kontrollera också andrahandshyresgästen avseende skötsamhet och kreditvärdighet. Notera också att andrahandshyresgästen har exklusiv rätt till lägenheten. Detta innebär att borättshavaren som uthyrare inte har rätt att gå in i lägenheten utan tillåtelse.

Exempel på skäl för att få tillstånd till andrahandsuthyrning:
– Tillfälligt arbete på annan ort
– Förälders uthyrning av egen bostadsrätt till eget barn
– Militärtjänstgöring
– Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering
– Provsammanboende med en partner (max 6 månader)
– Sjukdom
– Studier på annan ort
– Vård av anhörig på annan ort

För ovanstående skäl har föreningen inte rätt att neka tillstånd för andrahandsuthyrning. Föreningen följer rekommendationer från hyresnämnden.

För samtliga ovanstående skäl gäller dessutom att borättshavaren måste ha för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten för att ansökan ska beviljas. För andrahandsuthyrning i spekulationssyfte ges inte tillstånd.

Blanketter för andrahandsuthyrning:www.bostadsratterna.se