Garantirelaterade åtgärder från SKANSKA

Ljusnevägen 2  Vecka 43 8-16
Ljusnevägen 4  Vecka 44 8-16
Ljusnevägen 6  Vecka 45 8-16

Protokoll och anteckningar om vad som skall åtgärdas, och det som SKANSKA anser vara klart, finns på:

www.brfnorrafriheten.se/foreningen/protokoll/garantibesiktning
Sidan uppdateras efterhand som det kommer ny information!

Lösenordet har Du fått i Ditt postfack.

Frågor eller synpunkter på SKANSKA´s arbete med att åtgärda garantipunkter?

Kontakta SKANSKA Nya Hem Kundtjänst
Telefon: 020-310 310
Öppettider: helgfri mån-fre 08.30 – 17.00
Eller e-post till Fatima Liljekvist fatima.liljekvist@skanska.se
Sänd gärna en kopia av mejlet till styrelse@brfnorrafriheten.se