Boendeinfo A-Ö – uppdaterad

Balkonger och uteplatser

Balkong och uteplats är ett rum för trivsel och avkoppling. Det är inte tillåtet att skaka mattor eller skräpa ner på eller från balkong eller uteplats. Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen. Mata inte fåglar från balkongen.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp fasta anordningar på utsidan av balkong eller uteplats. Parabolantenn eller annan utomhusantenn får inte fästas på fasad eller utanför balkongräcke. Undvik rökning som kan vara störande för grannar.

När det gäller vindskydd/insynsskydd på balkonger så gäller att så länge dessa inte är fastskruvade/fastmonterade i fasad eller betongplatta uppe/nere så kan man själv som borättshavare på insidan av balkongen ställa ett sådant skydd. Fast montering innebär att föreningen skall ge sitt godkännande. I vissa fall kan också bygglov bli aktuellt.

Fast monterad markis/solskydd ska vara godkänd av styrelsen vad gäller var de sätts upp, hur de sätts upp samt vad gäller utseende, färg och form. Med fast monterad markis/solskydd menas en permanent montering i fasad, balkongtak eller fönsterbåge.

Till Boendeinfo A-Ö

Medlemsinformation 2011-08-10

Lås och inbrottsskydd

Förstärkt lås och inbrottsskydd är nu klart och på plats. Viktigast av allt:
SE TILL ATT DÖRREN DU JUST GÅTT IGENOM VERKLIGEN ÄR LÅST!

Garantibesiktning

Som meddelats från SKANSKA sker garantibesiktning av lägenheter enligt följande:

2011-09-07 Ljusnevägen 2
2011-09-08 Ljusnevägen 4
2011-09-09 Ljusnevägen 6

Besiktning startar respektive dag 08.00 och börjar högst upp i huset.
31:a augusti är sista dag att anmäla garantiärenden till SKANSKA. Anmäl gärna via
mejl till SKANSKA Nya Hem Kundtjänst; nyahem.kundtjanst@skanska.se.

Skicka en kopia av anmälan till styrelse@brfnorrafriheten.se!

DET SOM INTE ANMÄLTS TILL SKANSKA OMFATTAS INTE AV BESIKTNINGEN!

Du kan även anmäla ärenden som gäller mark och fastigheter. Som sagt;
En kopia av Din anmälan till SKANSKA till styrelsen. Viktigt!

Brandskydd

Inget får förvaras under eller nedanför balkonger.

Balkong och uteplats är ett rum för trivsel och avkoppling.

Det är inte tillåtet att skaka mattor eller skräpa ner på eller från balkong eller uteplats. Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen. Mata inte fåglar från balkongen.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp fasta anordningar på utsidan av balkong eller uteplats. Parabolantenn eller annan utomhusantenn får inte fästas på fasad eller utanför balkongräcke. Undvik rökning som kan vara störande för grannar. Continue reading