Balkong och uteplats är ett rum för trivsel och avkoppling.

Det är inte tillåtet att skaka mattor eller skräpa ner på eller från balkong eller uteplats. Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen. Mata inte fåglar från balkongen.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp fasta anordningar på utsidan av balkong eller uteplats. Parabolantenn eller annan utomhusantenn får inte fästas på fasad eller utanför balkongräcke. Undvik rökning som kan vara störande för grannar.

Fast monterad markis/solskydd ska vara godkänd av styrelsen vad gäller var de sätts upp, hur de sätts upp samt vad gäller utseende, färg och form. Med fast monterad markis/solskydd menas en permanent montering i fasad, balkongtak eller fönsterbåge.

Om detta om mycket mer kan Du läsa under ”Boendeinfo A-Ö