Medlemsinformation 2010-12-20

Jörgen Sahlström från Veterankraft

Fastighetsskötsel
Jörgen Sahlström från Veterankraft
kommer onsdagar ca 2 timmar per vecka för att sköta löpande underhåll och reparationer i fastigheterna.

Hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall sker tisdag och fredag inte något annat.
Föreningen hade fått en felaktig uppgift från Liselotte Lööf AB.

Brandskydd

I stort sett OK (skidor, en matta samt ett motorfordon har dock påträffats).

Lägenhetsnummer
Det finns nu två nummer för varje lägenhet BRF Norra Friheten;
Ett INTERNT som är föreningens och ett EXTERNT som upprättats av Lantmäteriverket.
Föreningen kommer i fortsättningen att ange båda numren i aviseringar och motsvarande.

Medlemsinformation 2010-11-22

Snöröjningsavtal tecknat med Utemiljö AB
Avtalet delas med Jämlikhetens Samfällighetsförening.
Staket har satts upp vid LV 6´s gavel för att förhindra otillåten snötippning.
Snöpinne vid LV 6´s trappsteg förhindrar att detta körs sönder.

Byte av dag för sophämtning till måndag och fredag
Skall förhoppningsvis lösa problemet med lukt och överstfulla behållare.

Årsavgift till föreningen för lägenhet höjs med 1% från 2011-01-01
Gäller således endast avgiften tillföreningen för lägenheten.

Brandskydd
Inget att anmärka på. De gemensamma utrymmena är f.n. fria från barnvagnar m.m.

Värme och varmvatten
En ny kraftigare värmepump är beställd till Norra Friheten.
SKANSKA skall få den på plats inom tre veckor.

SKANSKA skall åtgärda punkter och anmärkningar inom tre veckor
Beskedet från SKANSKA är att alla ännu ej åtgärdade punkter ska vara klara inom 3 veckor. Med reservation för de punkter som möjligen kan vara väderleksberoende.
Extern hjälp kommer att tas in för att färdigställa punkterna.

Föreningsglögg torsdagen den 9 december kl. 19.00
Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor torsdagen den 9 december kl. 19.00 i LV 4´s trapphus.

Medlemsinformation 2010-08-16

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare tecknas av föreningen

Som bostadsrättshavare behöver Du således inte teckna denna tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Den är kollektivt tecknad av föreningen och ingår i månadsavgiften.

Rubrik ”Styrelse” på föreningens hemsida

Information om styrelsens arbetsordning, datum för styrelsemöten och relaterad information till medlemmar om styrelsens arbete finns här.

STM Städ AB utför städningen från 2010-09-01

Det är STM Städ AB (www.stmstad.se) som fått uppdraget att hålla rent och snyggt. Den 1:a september börjar företaget en provperiod på två månader. Återkom gärna med synpunkter och kommentarer till styrelsen om/på städningen. Vad som skall städas och när finns i städschemat.

Fixardag söndag den 17:e oktober

Föreningen ska ha ”fixardag” söndagen den 17 oktober 2010.

Brandskydd

Ingenting får förvaras i trapphus eller i gångarna till lägenhetsförråden. Det är ett myndighetskrav och ett försäkringskrav. Det här har påtalats tidigare, men inte fullt ut blivit åtgärdat. Vi ber er än en gång att flytta barnvagnar, cyklar, dörrmattor, däck och liknande som finns där de inte skall vara. Tack!