Medlemsinformation 2010-11-22

Snöröjningsavtal tecknat med Utemiljö AB
Avtalet delas med Jämlikhetens Samfällighetsförening.
Staket har satts upp vid LV 6´s gavel för att förhindra otillåten snötippning.
Snöpinne vid LV 6´s trappsteg förhindrar att detta körs sönder.

Byte av dag för sophämtning till måndag och fredag
Skall förhoppningsvis lösa problemet med lukt och överstfulla behållare.

Årsavgift till föreningen för lägenhet höjs med 1% från 2011-01-01
Gäller således endast avgiften tillföreningen för lägenheten.

Brandskydd
Inget att anmärka på. De gemensamma utrymmena är f.n. fria från barnvagnar m.m.

Värme och varmvatten
En ny kraftigare värmepump är beställd till Norra Friheten.
SKANSKA skall få den på plats inom tre veckor.

SKANSKA skall åtgärda punkter och anmärkningar inom tre veckor
Beskedet från SKANSKA är att alla ännu ej åtgärdade punkter ska vara klara inom 3 veckor. Med reservation för de punkter som möjligen kan vara väderleksberoende.
Extern hjälp kommer att tas in för att färdigställa punkterna.

Föreningsglögg torsdagen den 9 december kl. 19.00
Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor torsdagen den 9 december kl. 19.00 i LV 4´s trapphus.