Medlemsinformation 2011-02-28

Avgiftshöjning
Vinter 2010-2011 har lett fram till en budgetrevision. Kostnader för snöröjning, fjärrvärme och el har ökat på ett sätt som inte kunnat förutses. På styrelsemöte 2011-02-23 beslutades om en reviderad budget baserad på en avgiftshöjning med 6 % från 2011-07-01.

Brandskydd
Ljusnevägen 2: Utan anmärkning
Ljusnevägen 4: Motorfordon i cykelrum
Ljusnevägen 6: Utan anmärkning

Vem kontaktar man om vad?

SKANSKA
Fel på det som borättshavaren ansvarar för i lägenheten (Som exempel: spis, kylskåp, badrum, kakel, golv). Anmäls till SKANSKA Nya Hem / Kundtjänst 020 – 310 310 eller nyahem.kundtjanst@skanska.se

BRF Norra Friheten
Det som föreningen ansvarar för (Som exempel: gemensamma utrymmen, tvättstuga, hissar, el, vatten, ventilation, skadedjur i lägenhet eller fastighet, snöröjning från fastighet till trottoar samt parkeringsplatser). Anmäls till BRF Norra Friheten / Styrelsen styrelse@brfnorrafriheten.se eller Meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4

SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum
Felanmälan driftfrågor (som exempel: vatten, värme, ventilation) anmäls till SBC vardagar mellan kl. 07.00 och kl. 21.00 på telefon 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

DRIFTIA-Jourtjänst
Akuta driftstörningar i fastighet efter kl. 16.00 samt helger (som exempel: glasskada i trapphus/entré, stopp i distribution av vatten) anmäls till DRIFTIA-Jourtjänst, tel: 08 – 744 09 50.

Stockholms Stad
Det som Stockholms Stad ansvarar för (Som exempel: snöröjning av trottoar och gata, hämtning av hushållsavfall, felparkerade bilar, gatubelysning). Anmäls till Stockholms Stad 08 – 651 00 00 eller www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg1/Felanmalan/

SOS Alarm
Allvarlig händelse vid egendomsskada och/eller personskada (Som exempel: brand). Anmäls till SOS Alarm 112

Medlemsinformation 2010-11-22

Snöröjningsavtal tecknat med Utemiljö AB
Avtalet delas med Jämlikhetens Samfällighetsförening.
Staket har satts upp vid LV 6´s gavel för att förhindra otillåten snötippning.
Snöpinne vid LV 6´s trappsteg förhindrar att detta körs sönder.

Byte av dag för sophämtning till måndag och fredag
Skall förhoppningsvis lösa problemet med lukt och överstfulla behållare.

Årsavgift till föreningen för lägenhet höjs med 1% från 2011-01-01
Gäller således endast avgiften tillföreningen för lägenheten.

Brandskydd
Inget att anmärka på. De gemensamma utrymmena är f.n. fria från barnvagnar m.m.

Värme och varmvatten
En ny kraftigare värmepump är beställd till Norra Friheten.
SKANSKA skall få den på plats inom tre veckor.

SKANSKA skall åtgärda punkter och anmärkningar inom tre veckor
Beskedet från SKANSKA är att alla ännu ej åtgärdade punkter ska vara klara inom 3 veckor. Med reservation för de punkter som möjligen kan vara väderleksberoende.
Extern hjälp kommer att tas in för att färdigställa punkterna.

Föreningsglögg torsdagen den 9 december kl. 19.00
Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor torsdagen den 9 december kl. 19.00 i LV 4´s trapphus.