Medlemsinformation 2011-02-28

Avgiftshöjning
Vinter 2010-2011 har lett fram till en budgetrevision. Kostnader för snöröjning, fjärrvärme och el har ökat på ett sätt som inte kunnat förutses. På styrelsemöte 2011-02-23 beslutades om en reviderad budget baserad på en avgiftshöjning med 6 % från 2011-07-01.

Brandskydd
Ljusnevägen 2: Utan anmärkning
Ljusnevägen 4: Motorfordon i cykelrum
Ljusnevägen 6: Utan anmärkning