Styrelsen informerar om byggplaner

Förslag om förtätning av Bagarmossen och bilväg till Skarpnäck

Planen är att en del av Bergholmsskolan rivs och bebyggs. Även fotbollsplanen, skogen och fältet mellan Bagarmossen och Skarpnäck ska bebyggas. Främst då vid Bergholmstorpet.
Även en bilväg inplanerad.

Tre arkitektkontor har fått i uppdrag att ta fram förslag.

Det finns även byggplaner för: