Medlemsinformation 2011-04-04

Brandskydd
Ljusnevägen 2: Bildäck i förrådsgången.
Ljusnevägen 4: Ingen anmärkning.
Ljusnevägen 6: Ingen anmärkning.

Garantiåtgärder
Fel i lägenheter som skall åtgärdas som garantiärenden skall snarast anmälas till SKANSKA Nya Hem.

Fixardag
Vårens ”fixardag” blir lördagen den 7 maj.

Carportplats
Carportplats nummer 10 är ledig för överlåtelse.

Årsredovisning
Årsredovisning har distribuerats. Har Du inte fått Årsredovisning 2010; Kontakta styrelsen!

Välkommen till Norra Frihetens fixardag!

Söndagen den 17 oktober kl 10.00 ses vi alla utanför Ljusnevägen 4 för att gemensamt hjälpas åt att fixa till våra gemensamma ytor både inne och ute.

Efter vi har fixat klart så bjuds det på grillad korv och dryck till alla!

Hjärtligt välkomna!

OBS! För er som vet att ni kommer att få kaffeabstinens efter korvgrillningen så rekommenderas det att man tar med sig eget kaffe 🙂

Medlemsinformation 2010-08-16

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare tecknas av föreningen

Som bostadsrättshavare behöver Du således inte teckna denna tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Den är kollektivt tecknad av föreningen och ingår i månadsavgiften.

Rubrik ”Styrelse” på föreningens hemsida

Information om styrelsens arbetsordning, datum för styrelsemöten och relaterad information till medlemmar om styrelsens arbete finns här.

STM Städ AB utför städningen från 2010-09-01

Det är STM Städ AB (www.stmstad.se) som fått uppdraget att hålla rent och snyggt. Den 1:a september börjar företaget en provperiod på två månader. Återkom gärna med synpunkter och kommentarer till styrelsen om/på städningen. Vad som skall städas och när finns i städschemat.

Fixardag söndag den 17:e oktober

Föreningen ska ha ”fixardag” söndagen den 17 oktober 2010.

Brandskydd

Ingenting får förvaras i trapphus eller i gångarna till lägenhetsförråden. Det är ett myndighetskrav och ett försäkringskrav. Det här har påtalats tidigare, men inte fullt ut blivit åtgärdat. Vi ber er än en gång att flytta barnvagnar, cyklar, dörrmattor, däck och liknande som finns där de inte skall vara. Tack!