Vem kontaktar man om vad?

SKANSKA
Fel på det som borättshavaren ansvarar för i lägenheten (Som exempel: spis, kylskåp, badrum, kakel, golv). Anmäls till SKANSKA Nya Hem / Kundtjänst 020 – 310 310 eller nyahem.kundtjanst@skanska.se

BRF Norra Friheten
Det som föreningen ansvarar för (Som exempel: gemensamma utrymmen, tvättstuga, hissar, el, vatten, ventilation, skadedjur i lägenhet eller fastighet, snöröjning från fastighet till trottoar samt parkeringsplatser). Anmäls till BRF Norra Friheten / Styrelsen styrelse@brfnorrafriheten.se eller Meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4

SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum
Felanmälan driftfrågor (som exempel: vatten, värme, ventilation) anmäls till SBC vardagar mellan kl. 07.00 och kl. 21.00 på telefon 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

DRIFTIA-Jourtjänst
Akuta driftstörningar i fastighet efter kl. 16.00 samt helger (som exempel: glasskada i trapphus/entré, stopp i distribution av vatten) anmäls till DRIFTIA-Jourtjänst, tel: 08 – 744 09 50.

Stockholms Stad
Det som Stockholms Stad ansvarar för (Som exempel: snöröjning av trottoar och gata, hämtning av hushållsavfall, felparkerade bilar, gatubelysning). Anmäls till Stockholms Stad 08 – 651 00 00 eller www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg1/Felanmalan/

SOS Alarm
Allvarlig händelse vid egendomsskada och/eller personskada (Som exempel: brand). Anmäls till SOS Alarm 112

Medlemsinformation 2010-12-20

Jörgen Sahlström från Veterankraft

Fastighetsskötsel
Jörgen Sahlström från Veterankraft
kommer onsdagar ca 2 timmar per vecka för att sköta löpande underhåll och reparationer i fastigheterna.

Hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall sker tisdag och fredag inte något annat.
Föreningen hade fått en felaktig uppgift från Liselotte Lööf AB.

Brandskydd

I stort sett OK (skidor, en matta samt ett motorfordon har dock påträffats).

Lägenhetsnummer
Det finns nu två nummer för varje lägenhet BRF Norra Friheten;
Ett INTERNT som är föreningens och ett EXTERNT som upprättats av Lantmäteriverket.
Föreningen kommer i fortsättningen att ange båda numren i aviseringar och motsvarande.