Parkeringsplatser, utomhus och i carport

Föreningen har 25 p-platser och 10 carport-platser. Alla platser har elstolpe med timer. Fördelen med egen parkeringsplats är att man inte blir inplogad, står man i carport slipper man snö på bilen. Meddela styrelsen, om du är intresserad av att hyra.

* Kostnaden för löpande p-plats avtal: 3.996 kr för 12 månader
* Kostnaden för löpande avtal aviseras med 333 kr per månad.

* Kostnaden för löpande carport-plats: 6.900 kr för 12 månader
* Avgiften för löpande avtal aviseras med 575 kr per månad.

Föreningen erbjuder även p-plats och carport-plats för kortare perioder med eluttag och timer.

1 månad: 424 kr för p-plats och 605 kr för carport-plats
2 månader: 726 kr för p-plats och 1089 kr för carport-plats
3 månader: 968 kr för p-plats och 1.694 kr för carport-plats
6 månader: 1.870 kr för p-plats och 3.328 kr för carport-plats

Avgiften för vald period är fast och ändras inte. Avgiften betalas vid ett tillfälle på utsänd avi.

Information från styrelsen, sept-okt

Från senaste styrelsemötet, den 30 september, vill styrelsen informera om följande:

P-platser, utomhus och i carport
För närvarande har vi p-platser lediga, både ”vanliga” och i carport. Maila till styrelsen eller lägg en lapp i föreningens brevlåda (i port 4) om du är intresserad. Plats i carport kostar 450 kr per månad, en p-plats 250 kr. Till varje plats finns motorvärmaruttag. Om det behövs, upprättas en kölista, men just nu kan du få din p-plats utan väntetid.

Smörj låset! I lägenhetens ytterdörr.
I en lägenhet har ytterdörren gått i baklås. Det var låsmekanismen som kärvat och slitits ut. Tillkallad låssmed fick skära av dörrens låshakar.  Underhållsansvaret för lägenhetsdörren åligger den enskilde medlemmen (förutom målning av dörrens utsida). Styrelsen uppmanar därför alla att smörja låsmekanismen (inklusive låshakarna). Använd låsolja, som du köper hos en låssmed.

Trappbelysningen
Denna är nu, som ni säkert noterat, omkopplad så att grundbelysningen är tänd när det är mörkt ute, dvs samtidigt med utomhusbelysningen. Med tryckknapparna kan man tända den övriga belysningen i trappen under en kortare tid. I hus 2 slog åskan sönder reläerna som styr den automatiska belysningen, efter felsökning och detektivarbete för att finna rätt reläer, har vi bytt ut de trasiga och belysningen ska nu fungera som avsett.

Svårt att parkera?

BRF Norra Friheten erbjuder parkeringsplats med eluttag enligt följande

1 månad        350 kr
2 månader    600 kr
3 månader    800 kr
6 månader    1 600 kr
12 månader    3 000 kr

Boka plats:
styrelse@brfnorrafriheten.se eller Meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4