Parkeringsplatser, utomhus och i carport

Föreningen har 25 p-platser och 10 carport-platser. Alla platser har elstolpe med timer. Fördelen med egen parkeringsplats är att man inte blir inplogad, står man i carport slipper man snö på bilen. Meddela styrelsen, om du är intresserad av att hyra.

* Kostnaden för löpande p-plats avtal: 3.996 kr för 12 månader
* Kostnaden för löpande avtal aviseras med 333 kr per månad.

* Kostnaden för löpande carport-plats: 6.900 kr för 12 månader
* Avgiften för löpande avtal aviseras med 575 kr per månad.

Föreningen erbjuder även p-plats och carport-plats för kortare perioder med eluttag och timer.

1 månad: 424 kr för p-plats och 605 kr för carport-plats
2 månader: 726 kr för p-plats och 1089 kr för carport-plats
3 månader: 968 kr för p-plats och 1.694 kr för carport-plats
6 månader: 1.870 kr för p-plats och 3.328 kr för carport-plats

Avgiften för vald period är fast och ändras inte. Avgiften betalas vid ett tillfälle på utsänd avi.