Information från styrelsen, januari 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 21 december 2020, vill styrelsen informera om följande:

Portkoder
Det är snart dags att byta portkoder, denna gång sker det lördagen 9/1 ca kl 12:00. Lappar med de nya koderna dyker upp i brevlådorna i god tid innan.

Elavräkningen, ny och gammal
Sommarens avräkning av elmätarna är precis avhandlad efter lite om och men, och nu är det dags för nästa halvår. Precis som senast kommer det dyka upp lappar i brevlådorna som man enkelt fyller i genom att läsa av mätaren som sitter i plåtskåpet i hallen. Vi önskar att avläsning görs så nära den 31/12 som möjligt, givet att det är praktiskt. Lappen kan lämnas i föreningens brevlåda på Ljusnevägen 4 eller skrivas av och mailas till styrelse@brfnorrafriheten.se.

Strömavbrott Ljusnevägen 6
Under eftermiddagen lördag 19/12 löste en av stigaresäkringarna på Ljusnevägen 6 ut vilket resulterade i ett delvist strömlöst hus under en kortare tid. Problemet kunde snabbt åtgärdas och strömmen återvända. Driftia är inkopplade på ärendet och kommer undersöka så att det fungerar även långsiktigt.

Temperaturen i lägenheterna
Styrelsen har gjorts medveten om att det på flera håll upplevs som kyligt i
lägenheterna. För att underlätta för alla ber vi er som upplever att det är för kallt/varmt att mäta upp temperaturen och maila till oss, så att vi kan se om det är något som behöver åtgärdas.

P-avgifter
En miss i pappersarbetet har gjort att de uppdaterade priserna för
parkeringsplatserna inte har följt med de nya avgiftsavierna. Vår ekonomiska förvaltare Certivo hälsar att en extra avi avseende endast p avgift kommer att skickas ut inom kort. Vi ber om ursäkt för förvirringen.

God jul!
Sist vill vi i Styrelsen tacka för ett, trots omständigheterna i världen, fint år och önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Kommande händelser
27 januari – styrelsemöte via Skype