Information från styrelsen, februari 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 27 januari 2021, vill styrelsen informera om följande:

Vintern är här, se till att portar och ytterdörrar stängs!
Nu när snön är här, är det lätt att portarna inte går igen när de stänger sig själva. Hjälp till att hålla snö och sand borta från trösklar mm i portar och andra ytterdörrar och, om det behövs, dra igen dem så de går i lås.

Med dessa enkla medel så håller vi ytterdörrarna låsta och minskar risken att obehöriga att kommer in i våra fastigheter.

Avgiftshöjning från 2021-04-01
Från den 1 april kommer avgiften till föreningen att höjas med 3,5 %. Anledningen är att vi har kommande planerade åtgärder på våra fastigheter och givetvis påverkas vi också av den inflation som finns.

Förvara inte saker i portar och förrådsgångar
Föreningen (läs: styrelsen) är ansvarig för brandskydd och att utrymningsvägar hålls fria. Därför är det aldrig tillåtet att förvara till exempel barnvagnar, skidor, pulkor mm i våra allmänna utrymmen. Behöver dessa ställas utanför lägenheten för att torka, använd cykel- och barnvagnsrummen.

Ordinarie föreningsstämma 10 juni 2021 kl 18.30
I dessa pandemitider har vi valt att lägga ordinarie föreningsstämma, det vi ofta kallar för årsstämma eller årsmöte, sent och styrelsen har fastställt tidpunkten till den 10 juni kl 18.30. Se detta som en förhandsinformation, stadgeenlig kallelse kommer.

Styrelsen har också fastställt att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april. Detta för att styrelsen ska ha möjlighet att bereda motionen inför stämman.

Kommande händelser
Tisdag 23 februari – styrelsemöte via Skype