Information från styrelsen, mars 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 23 februari 2021, vill styrelsen informera om följande:

Påminnelse Avgiftshöjning
Styrelsen vill påminna om att avgifterna från och med 1/4 2021 höjs med 3,5%. Detta är för att bekosta planerat underhåll av fastigheterna.

Styrelsearbete, något för dig?
På grund av nära förestående flytt blir styrelsen en person kort i sitt arbete och därför vill vi uppmuntra den som känner sig manad och/eller intresserad av att arbeta i föreningsstyrelsen att kontakta valberedningen på valberedning@brfnorrafriheten.se.

Strömavbrott Ljusnevägen 6
För att åtgärda det problem med elen till LV6 som ledde till strömavbrott i december behöver Driftia stänga av strömmen tillfälligt och arbeta på anläggningen. Detta innebär att torsdag 4/3 kl13-16 är Ljusnevägen 6 strömlöst. Strömmen kan komma och gå under denna tid, och det är viktigt att man betraktar hela anläggningen som strömförande under denna tid för att undvika olyckor.

Cykelrum Ljusnevägen 2
Ytterdörren till cykelrummet på LV2 behöver målas om, och detta ska göras så fort det är varmare ute för att färgen ska fästa ordentligt.

Grusets årstid
Nu har snön smält bort för denna gång, och lämnat en hel massa grus på gatorna. Vi i styrelsen vill påminna om att hjälpas åt att hålla dörrar och portar rena från grus och att se till att dörrarna går igen ordentligt.

Kommande händelser
23 mars – styrelsemöte via Skype