Information från styrelsen, juli 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 29 juni 2021, vill styrelsen informera om följande:

Sommaren är här

Sommaren är här och många reser bort några dagar. Hjälp oss alla med att se till att portar går i lås när du gått in eller ut, och att allmänt hålla koll.

Spolning av avlopp

Det är dags för avloppsrensning igen. Förra gången var för 5 år sedan. Avloppsresning görs av hela systemet, både i avloppsstammar och alla ledningar in i lägenheterna.

Firman har planerat att detta utförs under vecka 34 – 36 vilket innebär att arbetet startar den 24 augusti. Firman kommer att informera med lappar i brevlådorna någon vecka innan och då framgår också vilken dag som de kommer till din lägenhet. Mer information kommer, sannolikt i augusti.

Årsmötesprotokollet

Årsmötet genomfördes med hjälp av poströstning den 10 juni. Protokollet är i skrivande stund under justering, så fort protokollet är justerat av båda justeringsmännen kommer det att läggas ut i portarna.

Vid årsmötet valdes en ny styrelse vars sammansättning också kommer att anslås i portarna. Det är i stora drag den gamla styrelsen som utökats med några personer.

Kommande händelser

11 augusti – styreslemöte via Skype