Avfallshantering

Föreningen källsorterar avfall. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Alla sopor – torra som våta – ska vara emballerade då de läggs i kärlen. Allt som det inte finns markerade kärl för ansvarar du själv för att transportera bort till miljöstation. Ställ inget på golvet i soprummet. Hjälp till att hålla rent och snyggt.