Information December

 

 

Information från styrelsen, december 2015

Från senaste styrelsemötet, den 24 november, vill styrelsen informera om:

Glöggmingel

Sedvanligt glöggmingel blir det i 4:ans trapp, måndag den 14 december klockan 18.30.  Föreningen bjuder på lite glögg och pepparkakor, och kanske något annat. Välkomna och prata en liten stund. Passa på att träffa några av grannarna och några ur styrelsen.

Avloppsrensning

Styrelsen har beslutat att genomföra en avloppsrensning i hela föreningen. Både stammar och avloppen in till respektive lägenhet kommer att rensas genom högtrycksspolning. Anledningen är att vi noterat att ganska många behövt rensa sina avlopp. Det är också vanligt förekommande att detta är ett regelbundet återkommande behov, och någon generell rensning har ännu inte skett i vår förening.

Detta är planerat att ske efter nyår men datum är inte fastställt (det fastställer vi i samråd med rensningsfirman). Den firma vi valt att anlita kommer att avisera när detta kommer att ske och föreningen behöver tillträde till samtliga lägenheter vid detta tillfälle. Närmare information kommer.

P-platser kommer att hyras ut externt

Föreningen har omkring 10 P-platser som inte är uthyrda. Vi har nu beslutat att dessa skall vara möjliga att hyras ut extern, dvs. till personer som inte bor i föreningen. Skälet är att vi inte vill tappa intäkter till föreningen. Den som har synpunkter på detta ombedes kontakta styrelsen.

Cykelställ

I ett försök att bringa bättre ordning bland cyklarna har vi köpt in ett par cykelställ. De står just nu i cykelrummet i 2:an men vi överväger att flytta det ena till 4:an eller 6:an.

Avgiftsavier

Genom att vi bytt ekonomisk förvaltare (som vi informerade om förra månaden) så kommer också avgiftsavierna från Certivo AB. Avgiftsavierna ser således litet annorlunda ut än tidigare men det ska inte vara någon skillnad på beloppen.

Kommande händelser

15 december och 19 januari – styrelsemöte

Januari-februari avloppsrensning

 

Information från styrelsen, aug-sept

Från senaste styrelsemötet, 19 augusti, vill styrelsen informera om följande:

5-års fest

Att vi bott i husen sedan 2009 uppmärksammar vi lördag den 30 augusti. Mer information om detta kommer i nästa vecka.

Åskväder och blixtnedslag

Den 27 juli (mitt på dagen) och den 3:e augusti (tidigt på morgonen) var det kraftiga åskväder. Det senare har orsakat skador på föreningens egendom – bland annat på de datorer som styr föreningens fastigheter (varmvatten, fläktar mm). Även hissarna har blivit störda. Åtgärder pågår och skadorna är anmälda till försäkringsbolaget. Har du identifierat skador eller problem som uppstått på föreningens gemensamma egendom så kontakta styrelsen, så att alla skador kan åtgärdas och föras upp mot försäkringsbolaget. Styrelsen känner inte till att det uppstått några skador på föreningens egendom till följd av det formidabla åskvädret den 27 juli.

P-platser, utomhus och i carport

Föreningen kommer att skapa en kölista till föreningens p-platser, både de utomhus och de i carport. Maila till styrelsen eller lägg en lapp i föreningens brevlåda (i port 4) om du är intresserad. Plats i carport kostar 450 kr per månad, en p-plats 250 kr. Till varje plats finns motorvärmaruttag.

Brandskydd

Det är inte tillåtet att förvara saker (exempelvis barnvagnar) i trapphusen och inte heller i förrådsgångarna. En anledning är att minska risken för brandspridning. Ett annat skäl är att underlätta för räddningstjänsten att komma till lägenheterna och för oss själva att ta oss ut i ett kritiskt läge. Vi har noterat att det står barnvagnar uppställda i trappuppgången i ett hus, vilket inte är tillåtet. Barnvagnar kan förvaras i det särskilda barnvagnsrum som finns i bottenvåningen.

Cykelrum och barnvagnsrum

Föreningens allmänna rum i bottenvåningen är avsett för förvaring av cyklar och barnvagnar, så som det är skyltat på dörren. De cyklar som förvaras där skall dock vara cyklar som används regelbundet. För att kunna gallra i cykelrummen och bereda plats för barnvagnar i de rum som är avsedda för det skall alla märka sina cyklar med lägenhetsnummer (det tresiffriga numret) och namn, gallring sker sannolikt i anslutning till höstens städdag. Mer information kommer senare.

Information från styrelsen, juni

Från senaste styrelsemötet, 10 juni, vill styrelsen informera om följande allmänna information:

5-årsfest!
Föreningen kommer att anordna en 5-årsfest i form av knytkalas. Datum är satt till lördag den 30 augusti, klockan 14. Mer info kommer i augusti.

Annat:
Ett av föreningens lån förfaller till betalning i oktober vilket innebär att lånet skall förhandlas om.

Föreningen har påbörjat arbetet med att ta fram en underhållsplan. En underhållsplan är ett dokument som beskriver de åtgärder som krävs för att underhålla fastigheterna på lång sikt, i en underhållsplan tas med åtgärder såsom fasadrenovering, stambyte, omläggning av tak mm. Skälet är kunna planera ekonomin på bästa sätt.

Portkoderna kommer att bytas ut inför sommaren. Info kommer som vanligt i brevlådan.

En medlem önskar odla i pallkrage på föreningens mark, detta har tillstyrks av Mark- och miljögruppen. Beslut är inte fattat ännu, och avsikten är att ta fram ett avtal rörande detta. Är det fler medlemmar i föreningen som önskar odla i pallkrage på föreningens mark, vänligen kontakta styrelsen. Ett beslut i frågan väntas under sensommaren eller hösten.

Vi är nu i mitten av juni månad och sommaren är här. Det innebär semester, bortrest och liknande. Meddela gärna dina grannar om du är bortrest, avbeställ tidningen och liknande, så minskar vi gemensamt risken för inbrott. Se alltid till att dörrar går i lås när de stängs.

Medlemsinfo 2013-04-11

Ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 24 april 2013 kl.19.00. Folkets hus, Mellansalen, Lillåvägen 44, Bagarmossen.

Gästordförande Sofia Vårberg, Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC).

Skador på mark- och växter

Stockholms Stad´s snöröjning har kört med maskiner i rabatterna och dumpat snö på föreningens mark i vinter. Föreningen har dokumenterat skadorna och ett ersättningsanspråk är diariefört hos Trafikkontoret.

Mark- och Utemiljö gruppen, tillsammans med styrelsen, följer upp att skador blir åtgärdade och reglerade.

Fixardag lördagen den 18:e maj 10-13

Varmt välkommen till vårens fixardag lördagen den 18:e maj. Vi möts utanför LV 4. Föreningen bjuder på grillkorv och dryck

Förråd för redskap och verktyg avfallsrummet LV4

Alla medlemmar har tillgång till Mark- och Utemiljö gruppens förråd med sin HN-nyckel.

Med HN-nyckel kan man också öppna den yttre (mot Ljusnevägen) dörren in till avfallsrummet.

I förrådet LV4:a finns också extra papperspåsar för matfall.Om påsarna tagit slut i ett avfallsrum så kan Du hämta nya här.

Balkonginglasning!

Vi är flera medlemmar i föreningen som under en tid har velat glasa in våra fantastiska balkonger! Nu har vi hittat den leverantör som uppfyller alla våra krav och vi står i skedet att skicka in bygglovsansökan.

Om du vill glasa in din balkong nu eller om du funderar på att glasa in din balkong vid ett senare tillfälle bör du passa på att vara med i vår gemensamma bygglovsansökan, som gäller i fem år.

Intresserad eller vill veta mer?

Kontakta Kristiina eller Jimmie senast 2013-01-06.

Balkonginglasning skyddar mot väder och vind, du behöver aldrig mer skotta snö från balkongen!

Kristiina Jansson (sammankallande)
kristiina@ownit.nu
073-984 0730

Jimmie Hjärtström
jimmie@hjartstrom.se
070-740 05 02

Med vänliga hälsningar

”Balkonggruppen”

Vill du bläddra i en broschyr från leverantör finns det ett exemplar i trapphus Ljusnevägen 2 eller besök www.lumon.se.