Information från styrelsen, aug-sept

Från senaste styrelsemötet, 19 augusti, vill styrelsen informera om följande:

5-års fest

Att vi bott i husen sedan 2009 uppmärksammar vi lördag den 30 augusti. Mer information om detta kommer i nästa vecka.

Åskväder och blixtnedslag

Den 27 juli (mitt på dagen) och den 3:e augusti (tidigt på morgonen) var det kraftiga åskväder. Det senare har orsakat skador på föreningens egendom – bland annat på de datorer som styr föreningens fastigheter (varmvatten, fläktar mm). Även hissarna har blivit störda. Åtgärder pågår och skadorna är anmälda till försäkringsbolaget. Har du identifierat skador eller problem som uppstått på föreningens gemensamma egendom så kontakta styrelsen, så att alla skador kan åtgärdas och föras upp mot försäkringsbolaget. Styrelsen känner inte till att det uppstått några skador på föreningens egendom till följd av det formidabla åskvädret den 27 juli.

P-platser, utomhus och i carport

Föreningen kommer att skapa en kölista till föreningens p-platser, både de utomhus och de i carport. Maila till styrelsen eller lägg en lapp i föreningens brevlåda (i port 4) om du är intresserad. Plats i carport kostar 450 kr per månad, en p-plats 250 kr. Till varje plats finns motorvärmaruttag.

Brandskydd

Det är inte tillåtet att förvara saker (exempelvis barnvagnar) i trapphusen och inte heller i förrådsgångarna. En anledning är att minska risken för brandspridning. Ett annat skäl är att underlätta för räddningstjänsten att komma till lägenheterna och för oss själva att ta oss ut i ett kritiskt läge. Vi har noterat att det står barnvagnar uppställda i trappuppgången i ett hus, vilket inte är tillåtet. Barnvagnar kan förvaras i det särskilda barnvagnsrum som finns i bottenvåningen.

Cykelrum och barnvagnsrum

Föreningens allmänna rum i bottenvåningen är avsett för förvaring av cyklar och barnvagnar, så som det är skyltat på dörren. De cyklar som förvaras där skall dock vara cyklar som används regelbundet. För att kunna gallra i cykelrummen och bereda plats för barnvagnar i de rum som är avsedda för det skall alla märka sina cyklar med lägenhetsnummer (det tresiffriga numret) och namn, gallring sker sannolikt i anslutning till höstens städdag. Mer information kommer senare.