Information från styrelsen, juni

Från senaste styrelsemötet, 10 juni, vill styrelsen informera om följande allmänna information:

5-årsfest!
Föreningen kommer att anordna en 5-årsfest i form av knytkalas. Datum är satt till lördag den 30 augusti, klockan 14. Mer info kommer i augusti.

Annat:
Ett av föreningens lån förfaller till betalning i oktober vilket innebär att lånet skall förhandlas om.

Föreningen har påbörjat arbetet med att ta fram en underhållsplan. En underhållsplan är ett dokument som beskriver de åtgärder som krävs för att underhålla fastigheterna på lång sikt, i en underhållsplan tas med åtgärder såsom fasadrenovering, stambyte, omläggning av tak mm. Skälet är kunna planera ekonomin på bästa sätt.

Portkoderna kommer att bytas ut inför sommaren. Info kommer som vanligt i brevlådan.

En medlem önskar odla i pallkrage på föreningens mark, detta har tillstyrks av Mark- och miljögruppen. Beslut är inte fattat ännu, och avsikten är att ta fram ett avtal rörande detta. Är det fler medlemmar i föreningen som önskar odla i pallkrage på föreningens mark, vänligen kontakta styrelsen. Ett beslut i frågan väntas under sensommaren eller hösten.

Vi är nu i mitten av juni månad och sommaren är här. Det innebär semester, bortrest och liknande. Meddela gärna dina grannar om du är bortrest, avbeställ tidningen och liknande, så minskar vi gemensamt risken för inbrott. Se alltid till att dörrar går i lås när de stängs.