Information från styrelsen, maj-juni

Vid årsmötet 2014 valdes en ny styrelse. Styrelsen konstituerade sig på ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. Styrelsens sammansättning framgår av den uppdaterade listan här intill. Där står också kontaktuppgifter för att nå styrelsen via e-post.

Styrelsen har nu haft sitt första ordinarie styrelsemöte. Arbetet har hittills inriktats på att sätta sig in de löpande frågorna såsom ekonomiuppföljning, fakturahantering, nyckelhantering och liknande. Föreningens officiella dokument, exempelvis protokoll från årsstämma och styrelsemöten måste hanteras och arkiveras. Det är många rutiner som måste fungera, föreningen har dock en bra grund att stå på i dessa frågor sedan tidigare.

Föreningens hemsida är i princip inte uppdaterad sedan en längre tid tillbaka. Hemsidan kommer nu att göras om och uppdateras. Detta är planerat att påbörjas under juni månad.

Styrelsen har också beslutat att prova att släcka trappbelysningen. Idag står ett stort antal armaturer och lyser dygnet runt, sommar som vinter. Detta kostar både energi och underhåll (lampor och lampbyte). Avsikten är att var och en får tända i trappen vid behov, detta ger förhoppningsvis en långsiktig besparing för föreningen, något som också gynnar miljön genom minskad energianvändning.

Vi är nu i mitten av maj månad och sommaren står för dörren. Det innebär semester, bortrest och liknande. Meddela gärna dina grannar om du är bortrest, avbeställ tidningen och liknande, så minskar vi gemensamt risken för inbrott. Se alltid till att dörrar går i lås när de stängs.