Valberedning

Valberedningen 2020/2021

Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik, logistik efterfrågas liksom gärna erfarenhet av styrelsearbete.

Valberedningen består av följande personer:
Kjell Nilsson –Sammankallande

Helena Wengström

Kristina Svedelius

Du når dem via: valberedning@brfnorrafriheten.se