Information December

 

 

Information från styrelsen, december 2015

Från senaste styrelsemötet, den 24 november, vill styrelsen informera om:

Glöggmingel

Sedvanligt glöggmingel blir det i 4:ans trapp, måndag den 14 december klockan 18.30.  Föreningen bjuder på lite glögg och pepparkakor, och kanske något annat. Välkomna och prata en liten stund. Passa på att träffa några av grannarna och några ur styrelsen.

Avloppsrensning

Styrelsen har beslutat att genomföra en avloppsrensning i hela föreningen. Både stammar och avloppen in till respektive lägenhet kommer att rensas genom högtrycksspolning. Anledningen är att vi noterat att ganska många behövt rensa sina avlopp. Det är också vanligt förekommande att detta är ett regelbundet återkommande behov, och någon generell rensning har ännu inte skett i vår förening.

Detta är planerat att ske efter nyår men datum är inte fastställt (det fastställer vi i samråd med rensningsfirman). Den firma vi valt att anlita kommer att avisera när detta kommer att ske och föreningen behöver tillträde till samtliga lägenheter vid detta tillfälle. Närmare information kommer.

P-platser kommer att hyras ut externt

Föreningen har omkring 10 P-platser som inte är uthyrda. Vi har nu beslutat att dessa skall vara möjliga att hyras ut extern, dvs. till personer som inte bor i föreningen. Skälet är att vi inte vill tappa intäkter till föreningen. Den som har synpunkter på detta ombedes kontakta styrelsen.

Cykelställ

I ett försök att bringa bättre ordning bland cyklarna har vi köpt in ett par cykelställ. De står just nu i cykelrummet i 2:an men vi överväger att flytta det ena till 4:an eller 6:an.

Avgiftsavier

Genom att vi bytt ekonomisk förvaltare (som vi informerade om förra månaden) så kommer också avgiftsavierna från Certivo AB. Avgiftsavierna ser således litet annorlunda ut än tidigare men det ska inte vara någon skillnad på beloppen.

Kommande händelser

15 december och 19 januari – styrelsemöte

Januari-februari avloppsrensning