Information från styrelsen jul-nyår 2015-16

 

 

 

 

Från senaste styrelsemötet, den 15 december 2015, vill styrelsen informera om:

 

Avloppsrensning

Avloppsrensning är beställd och kommer att genomföras i början av 2016, preliminärt i slutet av januari. Vi återkommer med datum så fort detta är fastställt.

Det är fyra rörstammar i varje hus och rensluckan sitter nära markplanet. Två av dessa rörstammar (i varje hus) passerar genom lägenhetsförråden. Dessa förråd, totalt 6 st, måste vi ha tillträde till när avloppsrensningen genomförs och det måste då vara åtkomligt till rörstammen, dvs förrådet måste vara tillräckligt röjt och evakuerat. Vi ber er som har en rörstam genom lägenhetsförrådet att redan nu förbereda för att medge åtkomst till rensluckan på rörstammen. Skydda också omkringliggande saker.

Avgiftsavier

De nya avgiftsavierna från Certivo AB har nu delats ut. Inledningsvis har vi fått avi för januari månad. Framöver önskar Certivo AB att så många som möjligt ansluter sig till e-faktura.

P-platser kommer att hyras ut externt

Styrelsen arbetar vidare med att ordna erforderliga formaliteter för att hyra ut P-platser externt. Start sker sannolikt under januari månad. Den som vill teckna sig för en P-plats ombedes kontakta styrelsen. En plats i carport blir också ledig i vår. Vi vill uppmärksamma på den information som framkommit i massmedia – att den gratisparkering som idag är möjlig på gatan tycks komma att avgiftsbeläggas från någon gång under 2016. Det kan därför vara klokt att teckna sig för en P-plats redan nu (250 kr/mån för en P-plats), risken finns att det uppstår kölista till P-platser i ett senare skede.

Brandskydd

Vi noterar två barnvagnar i porten i 2:an. Vi tvingas därför åter påpeka att det inte är tillåtet att förvara barnvagnar och annat i portarna. Detta är av säkerhetsskäl för alla som bor i föreningen. En viktig anledning till att detta inte är tillåtet är att det underlättar för någon att anlägga brand. Den rök som då bildas kommer då att fylla trapphuset och hindrar därmed utrymning av lägenheterna. Detta är en myndighetsregel som vi är skyldiga att efterleva.

Kommande händelser

19 januari och 23 februari – styrelsemöte

Januari – februari 2016 – avloppsrensning