Information från styrelsen januari 2016

Avloppsrensning

Avloppsrensning sker med start den 26 januari med rörstammar. Åtkomst till källarförråd krävs.  Se information i portar och på separat avisering. Glöm inte att använda serviceläget om du/ni inte kan vara hemma. När rörstammarna rensas under tisdagen kan det uppstå undertryck i systemet som suger ut vattnet ur vattenlåsen och ut i avloppssystemet. Detta är inget fel och det är bara att spola litet i handfat, toalett, dusch och diskhoar så fylls vattenlåset och det slutar att lukta illa.

Spola inte ned fett i avloppet!

Nu när våra avlopp blir ordentligt rensade – tänk på att inte spola ned fett i avloppen. Även om fettet är flytande så stelnar det när det kyls av och det samlas då i avloppsledningarna. Med fettet i ledningarna så samlas annat där och så finns det risk att det blir stopp. Torka ur stekpannan med papper, överskottsfett kan hällas upp i en mjölkkartong eller liknande, den kan sedan slängas med hushållssoporna så går den till förbränning. På detta sätt hjälper vi oss själva till mindre problem med avloppet.

Felanmälan

Vi anlitar Driftia för fastighetsskötsel och det är styrelsen som beställer jobb av Driftia om annat inte överenskommits. Icke akuta fel skall således felanmälas till styrelsen. Uppgifterna på anslagstavlan i portarna kommer att uppdateras.

Akuta fel såsom vattenläckage måste givetvis åtgärdas omgående och det är då OK att ringa Driftias jour för åtgärd. Meddela då styrelsen i efterhand.

Stäng dörrarna!

Vintern är här och med den finns alltid risken att ytterdörrarna inte stängs ordentligt. När du går ut eller in – se alltid till att ytterdörren går i lås. Borsta rent i dörrtröskeln om det behövs. Meddela styrelsen om någon dörr inte stängs som den ska.

Brandskydd

Vi noterar återigen två barnvagnar i porten i 2:an. Detta är inte tillåtet och vi ber ägarna att inte förvara dem i porten, eftersom det helt enkelt inte är tillåtet av brandskyddsskäl. Detta är en myndighetsregel som vi är skyldiga att efterleva.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är framskjutet en vecka till den 1 mars.

Kommande händelser

1 mars och 22 mars – styrelsemöte

26 – 29 januari – avloppsrensning dörrtröskeln om det behövs.