Extra info ang. störande ljud

På den ordinarie föreningsstämman 12/3 2020 beslutade mötet om nya hålltider för när man får använda tvättmaskin, torktumlare samt diskmaskin, detta för att klargöra reglerna för detta. Mötet röstade och beslutade att tillsvidare gäller begränsningen 07-22 för dessa aktiviteter. Mötet beslutade också att styrelsen ska besluta om begränsningar för andra störande ljud, exempelvis borrande eller spikande, något som kommer behandlas på nästa styrelsemöte.

Protokoll från föreningsstämman finns här samt under fliken ”Dokument”.