Förändringar av lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. När det gäller väsentliga förändringar måste du få styrelsens godkännande. Kontakta alltid styrelsen om du är osäker.

Det är inte tillåtet att sätta upp något på husets yttre fasad, inte heller på lägenheternas ytterdörrar. Gäller även anslag (etiketter, skyltar och liknande) på dörrar och tidningshållare.