Föreningens gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för ordning i entré, trapphus, cykel- och barnvagnsrum, soprum, tvättstuga och övriga gemensamma utrymmen och lokaler. Ordning och reda skapar trivsel så att lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor. Placera din dörrmatta innanför lägenhetsdörren.

Rökning är inte tillåten i våra gemensamma utrymmen.

Enligt lag får – av säkerhetsskäl – inget förvaras i trapphusen.