Grillning

Det är tillåtet att grilla på sin balkong och uteplats, dock endast med elektrisk grill. Det är mycket viktigt att det är god ventilation och att den som grillar har god beredskap vad gäller brandsäkerhet och vett/etikett.

Det är alltså inte tillåtet att använda kol- eller engångsgrillar, detta på grund av brandrisken. Det är heller inte tillåtet att grilla om du har inglasad balkong, då ventilationen är för dålig.

Av trivselskäl föreslår styrelsen att ni kontaktar era grannar innan ni grillar, då det tenderar att osa en del.

Läs mer: Grilla hemma och på balkong – Storstockholms brandförsvar