Husdjur

Hundar, katter och andra husdjur får inte vistas ute utan tillsyn. Reptiler, ödlor och grodor får inte förvaras i lägenheten utan att detta först anmälts till och godkänts av styrelsen. Akvarium innehållande mer än 100 liter vatten ska ha heltäckande försäkring som uppvisas för styrelsen.