Lägenhetsförråd

Till din lägenhet hör ett förråd. Förvaring av möbler, kartonger, däck, skidor m.m. utanför förråden är inte tillåtet. Det är absolut förbjudet att förvara brandfarliga ämnen i lägenhetsförråd som t.ex. kemikalier, gasflaskor och motorfordon. Lägenhetsförrådet ska vara låst.

Förrådsgångarna skall vara fria utrymningsvägar vilket innebär att de skall vara fria från allt som inte är fast monterat där. Samma underhålls- och reparationsansvar gäller för lägenhetsförrådet som för lägenheten.