Markiser

Anvisning för markiser
Markisen ska vara enfärgad grågrön färg nr NCS S S 7005-G20Y eller en så näraliggande färg som möjligt, t.ex. färg Sapin nr 8905 av fabrikat Dickson-constant.

Markis får maximalt skjuta ut 70 cm utanför balkong eller från fasad.

Balkongmarkis
Montering ska i första hand ske med självbärande konstruktion på balkongens/uteplatsens golv så att håltagning inte behöver göras, i andra hand i takets betongplatta – för borätter på plan 3 (gavlar) och plan 4 i stålbalken i balkongens längsriktning – och i tredje hand kan infästning göras i fasad.

Fönstermarkis
Montering ska ske i fönsterbåge.

Om markisen demonteras är borättshavare skyldig att fullt ut återställa alla håltagningar, genomförningar, eventuella elektriska installationer och allt övrigt – utan undantag – relaterat till markisen som varit monterad på balkong/uteplats och/eller i fönsterbåge.

Vid underhållsarbete där markisen behöver demonteras är borättshavaren skyldig att demontera markis. Kostnaden för demontering/montering är fullt ut borättshavarens.