Mobila miljöstationen

Om du inte har möjlighet att ta dig till några av de fasta miljöstationer eller återvinnings-centraler kan du lämna ditt avfall (OBS! ej grovavfall) på mobila miljöstationen, som kommer till korsningen Byälvsvägen / Ljusnevägen ca 4 gånger per år. Läs mer på www.stockholm.se/avfall, där du också kan återfinna aktuell turlista för mobila miljöstationen.